Karatetävling

Karate finns även som tävlingsform. Inom Shotokan började man tävla först i modern tid då de gamla mästarna var tveksamma till nyttan med tävling. I dag är tävlingskaraten ett komplement till den klassiska budokaraten inom Shotokan och de flesta har någon gång under sin karatekarriär tävlat. Under OS 2020 kommer karate att ingå som en gren.

Vid tävlingar i kumite tillåts endast kontrollerad kontakt och poäng erhålls av domarna där de värderar teknikens utförande och ger poäng därefter. De skydd man bär är till för att undvika skador om en karateka av misstag råkar träffa för hårt. I JKA tävlar vi i regelsystemet Shobu Ippon där en karateka kan vinna en match på endast en perfekt teknik -“Ippon”. Inom den stiloberoende organisationen WKF tävlingar ges ett till tre poäng per teknik och matcherna går till sju poäng. Zendokai tävlar både i Shobu Ippon och enligt WKF regler.

Tävling sker även i kata. Man kan tävla på två sätt; Båda tävlande framför samma kata samtidigt och en vinnare i matchen koras av domarna med flaggor eller så framför den tävlande sin kata enskilt och den poängsätts av domarna. Högst totalpoäng vinner då. Kata kan även utföras som lagkata med tre karateka som utöver den individuella prestationen bedöms utifrån hur de synkroniserar sin kata. I lagkata kan även ingå en bunkai uppvisning. Bunkai är att ta isär katan och visa tillämpning på dess delmoment.

Oftast tävlar flickor och pojkar respektive damer och herrar var för sig. Hur man tävlar är beroende på vilket mästerskap man ställer upp i. I internationella sammanhang är det olika klasser baserade på vikt medan det på nationell nivå är vanligast med ålders- och bältesklasser.

Zendokai tävlingsgrupp


I tävlingsgruppen tränar de som tävlar tillsammans för att träna mer tävlingsinriktad kata och kumite. Denna träning ersätter inte ordinarie klassisk karateträning, den kompletterar den. De som tävlar på högre nivåer tränar även mycket individuellt. Det krävs mycket och målmedveten träning om man vill hålla sig på medaljplats.

Tävlingsinfo
Inför varje tävling kommer det att anslås en anmälningslista där det framgår tid, plats, kostnader, ansvarig m.m. i dojon. I kalendern kan du se en översikt av de tävlingar vi kommer att delta i.

Kontaktperson för tävlingar är Zendokai tävlingsansvarige Joakim Palm, Tel: 0793-044347
Epost: tavling@zendokai.se