Spara på el


För att både hjälpa samhället och klubbens egen ekonomi gör vi vad vi kan för att spara el.
– Släck i Dojo direkt när du går därifrån. Är ni få deltagare, tänd endast ena halvan.
– Vi använder normalt inte bastun
– Släck i omklädningsrummet när du går därifrån om du är sist ut.
– Vi tänder ”mysbelysningen” i kaféet, inte lysrören i taket -”städbelysningen”