Årsmöte genomfört

Zendokai har genomfört årsmöte i dag.
Tack till de 34 röstberättigade medlemmar och övriga som deltog!

Styrelse 2023

Styrelsen för Zendokai 2023 består av:
Marianne Blicher ordförande, omvald på 2 år
Hans Svensson kassör, omvald på 2 år
Peter Sehlin, sekreterare på 2 år
Sixten Lindqwist, chefsinstruktör omvald
Mathias Wetterhall, omvald
Armin Husic, nyval
Mikael Palm, nyval

Akiko Watanabe är även omvald som suppleant.

Tävlingspris 2022

Andreas Palm tilldelas 2022 års pris för fina prestationer som tävlande. Grattis!

Nya kommittéer

Vi har två nya kommittéer, en ungdomskommitté och en aktivitetskommitté som ivrigt väntar på förslag från medlemmarna. Se till att de kommittéerna får goda förtsättningar att hjälpa till att utveckla klubbens verksamhet genom att stödja dem med kloka idéer.

Till ungdomskommitté valdes Kristoffer Raskov, Lamar Mahrous, Anthony Duric och Mathilda Linnér.

Till aktivitetskommitté valdes Annika Lund. Rosita Suarez och Victor Aderclou.

Avgifter för 2023

På årsmötet fastställdes avgifter för 2023. Nytt är dels att vi återinför den årliga medlemsavgiften och dels att Hans kommer att skicka ut faktura vi epost. Se därför till att din epost är uppdaterad i vårt medlemsregister!

Medlemsavgiften är 250 kr.
Terminsavgiften 2 ggr årligen är:
Barn till och med 12 år, 600 kr per termin.
Vuxna från 13 år, 1200 kr per termin.

Sparsamhet under 2023

Styrelsen informerade om det ökande kostnadsläget för våra lokaler där vi vidtar flera åtgärder för att hålla nere utgifterna. Det innfattar bl.a. utbyte av belysningen i Dojo till energisnål LED, samt en kommande översyn av de kostnadsersättningar som klubben står för under året. När styrelsen konstituerats kommer därför bestämmelser för ersättning vid resor, tävligar etc att uppdateras, där vissa delar eventuellt kommer att pausas eller minskas temporärt.

Läs fullt protokoll från årsmötet när detta är justerat på sidan ”Klubbinformation” under rubriken ”dokument”.

/Peter, sekreterare