Årsmötet samlade 40 medlemmar

Förra lördagen höll Zendokai årsmöte i Dojo där ca 40 medlemmar närvarade varav 36 röstberättigade.

Under mötet redovisades utfallet av 2023 och styrelsens preliminära plan för 2024.

En stor nyhet är bl.a. att Zendokai kommer att arrangera en Shobu Ippon tävling i Halmstad den 4 maj, ett välkommet tillägg till vårt årliga läger vecka 36. Tävlingen i Halmstad kommer att behöva stöd av våra medlemmar som funktionärer så håll utkik efter mer info på anslagstavlan när vi närmar oss.

På mötet utdelades även tävlingspris till Helge Unnevall och Andreas Palm för deras fina prestationer under 2023.

Under årsmötet antogs uppdaterade stadgar som ni återfinner här på hemsidan under klubbinformation.

Zendokai styrelse för 2024 valdes vid årsmötet:
Marianne Blicher ordförande (sittande)
Hans Svensson kassör (sittande)
Peter Sehlin sekreterare & infoansvarig (sittande)
Armin Husic ledamot (omval)
Akiko Watanabe ledamot (nyval)
Victor Aderklou ledamot (nyval)

Protokoll med mer detaljer från årsmötet kommer att publiceras då det är justerat under klubbinformation.

/Peter, sekreterare Zendokai