Gradering

En gradering består av kihon, kata och kumite enligt JKA Sverige graderingsbestämmelser. Gradering sker efter minst en termins träning och för att få gradera sig måste du ha din instruktörs godkännande. Förutom rätt kunskapsnivå för graden så krävs det också att man har tränat minst 30 träningspass (vuxna), vilket innebär ungefär två gånger per vecka under en termin. Skall du gradera dig till en högre grad krävs betydligt mer träning.

För att gradera till 2 kyu i JKA Sverige skall du vara minst 14 år och till 1 kyu 15 år.
För att gradera till 1 dan i JKA Sverige skall du vara minst 16 år.

Gradering vid Zendokai

Om du vill gradera skall graderingsblankett fyllas i och lämnas i vita brevlådan senast två veckor före aktuell gradering. Blanketten ger du först till din instruktör som godkänner att du får gå upp på gradering genom att signera blanketten.
Kom ihåg att fylla i: För och efternamn, födelsedag, nuvarande Kyu grad och vilken grad ni ska gradera er till.

Pris och betalning
se Avgifter

Normal procedur
Inskrivning för barnen sker från 0930 med graderingsstart från 1000. Inskrivning för vuxna från kl 1100. Som vanligt graderar vi alla barnen först och sen efter en kort paus alla vuxna. Examinator är Sensei Sixten och graderingen sker i enlighet med JKA graderingsbestämmelser och innehåller Kihon, Kata och Kumite. Har du frågor på graderingens innehåll eller om du är osäker på dina tekniker prata direkt med din ordinarie instruktör.

Graderingsbestämmelser JKA
Formaliteter kring graderingar i JKA Sweden

Gradering till Dan grad
Frågor till dan-gradering (Frågor till Nakabayashis bok ”Introduktion till Budo”)
Dan registreringsblankett 1
Dan registreringsblankett 2 (JKA Europe)

Graderingsinstruktioner 9-1 kyu
Vid gradering till kyu-grad följer graderingen JKA Sverige graderingskompendium. Här finns utdrag ur kompendium för respektive grad:
1-3 kyu gradering
7-4 kyu gradering
9-8 kyu gradering
Not: Examinatorn kan till högre grader välja att även låta eleven visa andra tekniker eller kata än i kompendiet , t.ex. från tidigare graderingar.