Scott Langley kommer till Zendokai den 17-18 Augusti!

Zendokai genomför klubbläger för svart och brunbälten med gästinstruktör Scott Langley från Dublin. Vi genomför lägret i samarbete med Shinbudokai. Ett fåtal övriga deltagare kommer även att beredas plats på lägret som kommer att ha ca 30 deltagare för att vi skall få ett intimt och lärorikt utbyte av Scott sensei´s träningspass. Är du intresserad att delta? kontakta Peter Sehlin på info@zendokai.se för att kolla om det finns plats.