Gradering den 9 december!

Den 9 december sker nästa gradering på Zendokai.

Anmälan till gradering skall ske senast den 1 december och då skall även betalning ske.

Anmälan sker digitalt via ett enkelt formulär i google forms. Länk till anmälan: https://forms.gle/9PcRo34ZU6iRW3pd6

Program
Inskrivning barn 9.30
Gradering barn 10.00

Inskrivning vuxna 11.00
Gradering vuxna ca. 12.00

Graderingsavgifter

Barn 150 kr
Vuxna till 9-4 kyu 250 kr
Vuxna till 3-1 kyu 350 kr

Har du frågor kring din gradering prata med din instruktör. Träna mycket och smart. Lär dig graderingsprogrammet så att du kommer väl förberedd!

9 kyu och 8 kyu

7 kyu6 kyu5 kyu och 4 kyu

3 kyu2 kyu och 1 kyu

/Peter, för styrelsen