Gradering 10 december

Gradering till 9-1 kyu sker den 10 december.

Anmälan sker på graderingsblankett, som lämnas till din gruppinstruktör som kontrollerar att den är rätt ifylld senast den 26 november.

I samband med anmälan skall graderingsavgiften betalas:

Barn 150 kr
Vuxna till 9-4 kyu 250 kr
Vuxna till 3-1 kyu 350 kr

Vi föredrar Swish: 123-483 8512
BG: 566-2655


Inskrivning sker från kl 0930 gradering börjar kl 1000.
Gradering sker med början på barngrupp nybörjare. Vuxnas gradering börjar preliminärt kl 1200.

Har du frågor kring graderingen, prata med din instruktör.