Under helgen, 25-26/11, var det 49 ungdomar som var på Zendokais ungdomsläger på Gullbrännagården.
Det åts, lektes, tävlades, badades, bakades och skrattades till ungdomarnas stora glädje.
Ungdomarna svetsades verkligen samman, vilken teambuilding!

Ett stort tack till  Rick, Cecilia och ni föräldrar som ställde upp samt
till Idrottslyftet, HFAB, Slaktarkorv och Paulssons konditori som gjorde det möjligt att genomföra lägret.