Karatens inre värden
Karatens grundstenar bygger på tradition och en livsåskådning, som tillsammans med respekt, disciplin, kontroll och fysisk träning så småningom blir ett sätt att leva. Strukturen där den mer erfarne (sensei/sempai) utvecklar den mindre erfarne (kohai) under ömsesidig respekt är typiskt för japansk kultur.
Karate är inte poängtävling, det är en kampsport som tränar utövaren i att vara fridfull. Skulle denne fridfulle utövare tvingas in i en kamp skall motståndaren optimalt kunna fällas med en perfekt teknik – ikken hissatsu.
Det kräver en vilja att utvecklas i karate – en karateka med svart bälte är bara en karateka med vitt bälte som inte gav upp. Svart bälte innebär inte att man är “färdig” och kan sluta träna, då försvinner karaten igen som kallnande vatten.
Det är förbjudet att träffa sin partner så hårt att man skadar den eller att visa dåligt humör, och den som mot förmodan skulle komma på tanken att missbruka karate utanför dojon är inte längre välkommen i vår förening. Nedan kan du läsa Zendokai dojoregler, Nijukun och Dojokun.
Nijukun skrevs av Mästaren Funakoshi när han grundade den moderna karatestilen och kan sägas definiera vad Shotokan karate är. Dojokun är utformad av Funakoshis instruktörer i JKA som en daglig minneslista att läsa i början på träningspasset.
Zendokai dojoregler

* Innan du beträder eller lämnar dojo skall du buga mot Shomen (huvudväggen).
* Du skall vara barfota inne i dojo.
* Du och din Dogi (dräkt) skall vara hel och ren samt utan smycken.
* Visa största respekt mot Sensei. Sensei respekterar samtidigt sina elever.
* Instruktör skall tilltalas med “Sensei” eller “Sempai” beroende på grad och relation.
* Var ödmjuk och respektera dina träningskamrater.
* Använd vårdat språk.
* Förtäring av mat eller dryck i dojo är inte tillåtet.
* Kommer du försent till ett träningspass sätter du dig på knä innanför dörren till dojon och väntar tills Sensei ger dig tillåtelse att komma in.
* Lämna inte dojon utan tillstånd av Sensei.
* Tala med låg röst och stör inte övriga deltagare i sin träning.
* Hjälp de som har det svårt. Alla kämpar vi mot samma mål.

Dojokun
# Sträva efter en perfekt karaktär
一、人格完成に努むること Hitotsu – Jinkaku kansei ni tsutomuru koto
# Var uppriktig 
一、誠の道を守ることHitotsu – Makoto no michi o mamoru koto
# Lägg maximal ansträngning och hängivenhet i allt du gör 
一、努力の精神を養うこと Hitotsu – Doryoku no seishin o yashinau koto
# Respektera andra
一、礼儀を重んずること Hitotsu – Reigi o omonzuru koto
# Utveckla självkontroll 
一、血気の勇を戒むること Hitotsu – Kekki no yuu o imashimuru koto

 

Nijukun: De tjugo regler Gichin Funakoshi skrev för sina elever.
1. Glöm inte att karate börjar med en bugning och avslutas med en bugning.
2. Attackera aldrig först i karate.
3. Den som utövar karate måste följa rättvisans väg.
4. Först måste du lära känna dig själv. Först då kan du förstå andra.
5. Utveckling av själen är viktigast; teknisk kunskap är endast medel för att nå dit.
6. Du måste frigöra ditt sinne.
7. Motgång kommer från slarv.
8. Karate är inte endast dojo träning.
9. Karate är ett livslångt lärande.
10. Placera karate i allt du gör.
11. Karate är som hett vatten. Om du inte kontinuerligt ger det värme blir det åter kallt.
12. Tänk inte att du skall vinna. Tänk i stället att du inte skall förlora.
13. Seger beror på din förmåga att skilja mellan sårbara och mindre sårbara punkter.
14. Rör dig i enlighet med din motståndare.
15. Betrakta din motståndares händer och ben så som du skulle betrakta vassa svärd.
16. När du lämnar ditt hem, tänk att miljoner motståndare väntar på dig.
17. Förberedd position för nybörjare är en naturlig position för den avancerade eleven.
18. Att utföra en korrekt kata är en sak, en verklig kamp är något annat.
19. Glöm inte styrka och svaghet i teknikens kraft, kroppens flexibilitet och den relativa hastigheten för varje teknik.
20. Planera hela tiden för det oväntade.

 

One thought on “Uppförandekod

Comments are closed.