Avgifter

Terminsavgift vår/höst
Vuxen: 1200 kr / termin (13 år och uppåt)
Barn: 600 kr/ termin (8 – 12 år)
Terminsavgiften inkluderar medlemsavgift och träningsavgift.
Klippkort 20 ggr: 600 :-

Avgift betalas senast 5 veckor efter terminsstart. Nybörjare vid Zendokai kan prova på kostnadsfritt under en period v3-5 alternativt v34-36.

Funktionärer (styrelse & instruktörer) betalar årlig medlemsavgift om 250 kr per år.

Graderingsavgift
Barn   150:-
Vuxna till 9-4 kyu 250:-
Vuxna till 3-1 kyu 350:-

Avgift betalas i samband med anmälan till gradering.

Tävlingsavgifter
Tävlingsavgifter anges vid respektive tävling. I de fall klubben sponsrar avgiften kommer det att framgå. Betalning av tävling sker alltid före tävling.

Betalning
Betalning av avgifter gör du till BG 566-2655 eller swish 123-483 8512. Skriv vem du är och vad du betalar för.

Familjer betalar helst allt tillsammans då vi betalar avgift till Swish för varje transaktion, bara du är noga med att ange vad, varför och vem betalningen avser.

2 thoughts on “Avgifter

Comments are closed.