Avgifter
Medlemsavgift, betalas en gång per år
Vuxen och barn 250 :- /år.
Avgiften täcker våra förbundsavgifter och vår gruppförsäkring i Folksam. Alla medlemmar måste betala medlemsavgift.

Terminsavgift, betalas en gång per termin d.v.s två gånger per år
Vuxen: 1000 :- / termin (13 år och uppåt)
Barn: 500 :- / termin (8 – 12 år)
Klippkort 20 ggr: 500 :-

Avgiften täcker drift av vår Dojo och vår förening

Beräkningsexempel:
Barn
: I februari betalar du 250+500=750:- och i september betalar du 500:- . Börjar du helt ny till hösten betalar du även medlemsavgiften då dvs 750 :-
Vuxen: I februari betalar du 250+1000=1250:- och i september 1000:- . Börjar du helt ny till hösten betalar du även medlemsavgiften då dvs 1250 :-

Graderingsavgift
Barn   150:-
Vuxna till 9-4 kyu 250:-
Vuxna till 3-1 kyu 350:-

Avgift betalas i samband med anmälan till gradering.

Tävlingsavgifter
Tävlingsavgifter anges vid respektive tävling. I de fall klubben sponsrar avgiften kommer det att framgå. Betalning av tävling sker alltid före tävling.

Betalning
Betalning av avgifter gör du till BG 566-2655 eller swish 123-483 8512. Skriv vem du är och vad du betalar för.
Familjer betalar helst allt tillsammans då vi betalar avgift till Swish för varje transaktion, bara du är noga med att ange vad, varför och vem betalningen avser.

2 thoughts on “Avgifter

Comments are closed.