Karateförbundet utnämnde i dag 5 mars, Zendokai till årets förening!
Utnämningen skedde  i samband med förbundsstämman i Stockholm. Sensei Sixten Lindqvist mottog priset från förbundsordförande Urban Andersson och Zarah Wennerström.
Zendokai
Urban Andersson och Sixten Lindqvist. Foto: Karateförbundet

Motivation från karateförbundet:  “Den här föreningen har under året bl.a. öppnat sina dörrar med insatser för nyanlända såväl som att man satsat extra på att behålla och utveckla ungdomar under 20 år. Genom sina framgångar har man satt fokus på Karate i sitt område, skapat medial uppmärksamhet och fått en positiv rekrytering.

Som en av Sveriges äldsta klubbar har man visat att man är fortsatt villig att anpassa sin verksamhet efter tidens behov, att sträva efter utveckling och satsa på framtiden. Som tack för ert engagemang och som en extra hyllning till era 50 år som förening ber vi att få gratulera Zendokai Karate.”

I nomineringsansökan framhölls bl.a. Zendokai fantastiska tävlingsresultat under året samtidigt som vi satsat extra både på nyrekrytering och integration. Även den goda tillgången på instruktörer framhölls som en framgångsfaktor.

Klubben har fått 10’000kr i stipendium som styrelsen beslutat att använda oavkortat till våra medlemmar under 15 år.

Det här har vi gjort TILLSAMMANS, så sträck på er allihopa!

/Vid tangenterna, Peter