Zendokai genomför ett ungdomsläger med våra ungdomar 8-15 år i Gullbranna den 26-27 November.
Temat är “bygga relationer”.
Vi är en klubb som växer snabbt och har ett behov av att mötas för att lära känna varandra där kamratskap och tillit bygger på ömsesidigt respekt för alla som individer. Vi önskar att så många som möjligt av ungdomarna deltar. Det är också ett sätt att hälsa våra nya medlemmar välkommen till vår klubb. Lägret bekostas helt av klubben för att möjliggöra stort deltagande.

Sista datum för anmälan är den 3 November på lista i Dojon.
Läs mer om lägret i INBJUDAN

Ansvarig för lägret:
Rick Grundevik. ordforande@zendokai.se, 0706634113

/Peter