Vi har fått nytillskott i styrelsen.

Hans Svensson har sedan en tid tillbaka fungerat som föreningens kassör då Tea frånsagt sig detta uppdrag. Hans har en professionell bakgrund inom den ekonomiska sektorn vilket redan nu märks i den ordning som råder.

Sedan mindre än en vecka tillbaka har även Joakim Palm klivit in i styrelsen som tävlingsansvarig efter sin namne Martin. Vi tackar Martin för ett mycket gott arbete och önskar samtidigt Joakim välkommen in i styrelsen.

Avtackning av Tea och Martin kommer att ske i vederbörlig ordning!

för styrelsen, Peter