fågel fenix

Efter att antal sorger och bedrövelser är nu zendokai.se åter igång som klubbens naturliga informationskanal. För mig som it-ansvarig på klubben har stilleståndstiden varit som att hjälplös titta på när mitt barn har legat i koma -all makt hos doktorn. Nu har vi vidtagit åtgärder för att detta inte skall ske lika lätt i framtiden så förhoppningsvis kan vi se fram emot en mer stabil informationskanal. Ett tack till de som gett mig stöd i processen! Under helgen kommer information att börja publiceras i rask takt så håll utkik.
Intill dess bara njut av att vår sida är igång!
/Peter, Zendokai