Zendokai har sitt medlemsregister i Sportadmin och är väl skickade att möta den förstärkta EU-lagstiftningen GDPR som börjar gälla den 25 maj. När ni registrerade er för sportadmin lämnade ni samtycke till att Zendokai fick hantera era personuppgifter. Vi hanterar era uppgifter för i grunden fyra syften:
1: Hålla aktuellt medlemsregister inklusive kontroll av betalningshistorik
2: Redovisa träningspass, medlemsantal och aktiviteter för att kunna söka kommunala och statliga bidrag.
3: Redovisa era träningspass för att mäta flit inför graderingar.
4: Göra utskick via e-post, medlemsapp och sms.

Endast klubbens funktionärer (tränare och styrlelse) har tillgång till era uppgifter. Endast ett fåtal styrelsemedlemmar har tillgång till registrets fulla innehåll för att kunna administrera klubben. Zendokai har även en särskild styrelsemedlem med uppgift att se till att våra register är välskötta (undertecknad).

Gallring:
Om någon önskar att deras epostadress och/eller telefonnummer skall gallras ur registret vänligen kontakta mig på epost: info@zendokai.se så gör vi naturligtvis detta. Det innebär dock att ni ej kommer att få mer utskickad information från Zendokai.
Vi gallrar successivt ur medlemmar som vi bedömer har slutat för gott på klubben. Önskar någon förtida totalgallring vänligen kontakta mig.

/Peter, informationsansvarig Zendokai
info@zendokai.se

Läse mer om GDPR på datainspektionen