Jämställd förening är ett stipendium på 20 000 kronor som tilldelas en halländsk idrottsförening för engagerat och strukturerat arbete med jämställdhet. Nu har fyra nominerade utsetts i hård konkurrens varav en är Zendokai.

Zendokai strävar aktivt och målmedvetet för att hålla en förening med god anda, jämställdhet och integration. Detta tar sig både uttryck i Zendokai målbild, våra stadgar, jämställdhetsplanen samt umgängesregler och även i vår dagliga verksamhet i Dojon där vi lever vår värdegrund. Zendokai blev utsedd till bästa förening 2015 av Svenska karateförbundet bland annat på grund av vårt systematiska arbete med dessa frågor. Även tidningar har uppmärksammat vårt arbete.

De föreningar som gått vidare är inbjudna att presentera sitt jämställdhetsarbete under Idrottsforum i Varberg den 23:e till 24:e november, med chans att tilldelas stipendiet på 20 000 kronor. 15 föreningar var nominerade och nu står det alltså mellan oss fyra finalister. Må bästa förening vinna!

Läs mer på Hallandsidrottens hemsida: http://www.hallandsidrotten.se/varanyheter/2018/fyraforeningarvidareistenhardkonkurrens