Så vann vi då pris för vårt jämställdhetsarbete.

Höstens Idrottsforum i Varberg samlade ledare från hela länet i samtal om jämställdhet. Som avslutning på konferensen delades stipendiet Jämställd förening ut, i samverkan med Stadium och jämställdhetsprojektet ”Fill the stadium”, där en halländsk idrottsförening premieras med 20 000 kronor. I år fick Zendokai detta pris.

− Jämställdhet är en jättestor och viktig fråga, där det finns mycket kvar att göra. Därför är jämställdheten en av utvecklingsresorna i idrottsrörelsens Strategi 2025, med målet att alla, oavsett könsidentitet, ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen, säger Peter Gårdestedt, biträdande distriktsidrottschef, med ansvar för jämställdhetsfrågor på Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Idrottsforum är en årligt återkommande konferens som ordnas av Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. På Idrottsforum får ledare och föreningsaktiva från hela länet under två dagar samtala , processa och utbilda sig inom olika teman som ryms inom målen för idrottsrörelsens Strategi 2025.

Juryns motivering lyder: – “I en av tradition mansdominerad idrott har den här föreningen under flera års tid gjort en målmedveten resa i ord och handling, med strategi och helhet ner till minsta detaljnivå, i syfte att skapa en jämställd, jämlik och inkluderande verksamhet öppen för alla. Deras arbete har inte bara utvecklat den egna verksamheten. Man har också viljan och modet att påverka strukturer och synsätt inom idrotten ända upp på internationell nivå. Man har skapat en föreningsstruktur där varje individ har alla förutsättningar att växa, tillsammans med och i respekt för andra. Här går man in med kämpaglöd för att hela tiden bli lite bättre och går ut som sin egen segrare.

Årets mottagare av Fill the stadium-stipendiet är: Zendokai Karate”

Sveriges radio P4 Halland uppmärksammade händelsen:

Vi kan stolta säga: Vi är Zendokai!

 

/Peter