Även om det inte just nu i den bitande februarivinden känns så, är våren strax här. Ett säkert vårtecken är Hässleholmslägret som genomförs 21-22 April. Som vanligt åker klubben dit och många brukar sova över och umgås.

Ungdomssatsning
Vi önskar premiera ungdomarna att följa med på lägret och därför har styrelsen fattat beslut om att ungdomar som ej fyllt 18 år när lägret börjar får en reduktion på avgiften om 200 kr om man anmäler sig till hela lägret. Det innebär att de under 13 år endast betalar 100 kr och de mellan 14 och 17 år betalar 200 kr.

Anmälningslistor sitter uppe på anslagstavlan.

Länk till inbjudan finns HÄR

Osu!
/Peter