Nu är svaren efter utvärderingen av lägret sammanställda och analyserade. 96 st svarade på enkäten vilket är 44% av de vuxna men endast 8% av ungdomarna under 18 år.

Alla är överlag mycket nöjda med det sätt som vi arrangerade lägret på och ser fram emot nästa års läger. Många uttrycker att det var det bäst arrangerade läger de någonsin deltagit på.

Utvärderingsrapporten finns nu hos alla i styrelsen för att vi skall kunna slipa på detaljerna inför 2017 och göra ett ännu bättre läger. Liiite bättre varje år…

Hallen är redan bokad!

Osu!

/Peter