Zendokai får även i år bidrag via idrottslyftet för att kunna fortsätta vår satsning på våra medlemmar under 20 år!

Det innebär att styrelsen skyndsamt har beslutat följande för våren 2016:

  • Klubben sponsrar deltagare upp till och med 20 år med anmälningsavgiften till Hässleholmslägret. Ni som redan betalt kommer att få återbäring. Sista anmälningsdag är den 5 april!
  • Klubben sponsrar deltagare upp till och med 20 år med anmälningsavgiften till JKA cup i Ystad den 14 Maj.

Styrelsen återkommer med vidare satsningar under hösten 2016.
Peter / För styresen