På kungens födelsedag den 30 april -Valborgsmässoafton, genomförs ej träning i nybörjare- eller avancerad grupp.

På tisdagen den 1 maj genomförs helgträning kl 1000 enligt normal helgrutin.