Dags att betala träningsavgiften och medlemsavgiften för 2013, senast den 31 Januari ska avgifterna vara betalda. Inbetalning sker via klubbens postgiro: 796 115-4

Träningsavgift:

Vuxen: 1000 kr/termin (13 år och uppåt)
Barn: 500 kr/termin (8 – 12 år)

Medlemsavgift:

250 kr/år

Kommentera