Midsommarafton vanlig morgonträning 08.30.
Midsommardagen helgträning för alla grader 10.00-11.15.
Söndag vanlig söndagsträning 10.00-11.00 bruna och svarta.
Sensei