Karate

Karate är en kampsport
 som ger fler effekter än i “vanlig” sport.
Du tränar hela kroppen, både höger och vänster sida, och utvecklar din kroppskännedom och motorik så att du blir starkare, smidigare och får bättre kondition samtidigt som du utvecklas mentalt med ett rofyllt sinne i samklang med kroppen.
De flesta väljer att börja träna karate för motionens eller självförsvarets skull men karate är så mycket mer. Det är en livsstil som präglas av respekt och gemenskap och du tränar alla dina sinnen. Några sporras av att tävla i karate och ser detta som en naturlig del i sin träning. Karate ger träning för både kropp, sinne och själ.
Karate kan tränas av alla oavsett ålder,  men du skall normalt fylla minst 8 år det året du börjar hos oss, för att få full utdelning av vår träning. Några har börjat träna hos oss med en stor livsryggsäck och vi har ingen övre åldersgräns -kan ditt huvud få din kropp att ta dig till dojon så är du välkommen! I karate utgår vi hela tiden från dina egna fysiska förutsättningar och du kommer att utvecklas – i din takt, om ditt sinne är mottagligt för ny kunskap.
KarateDo och Zendokai
Do betyder väg -en livslång promenad mot insikt och självförverkligande. När du anträder karatens väg strävar du mot målet, perfektion. Men du kommer aldrig riktigt ända fram -det är det som är hela resan.
Zen i sin japanska form är centralt i Budo för att utvecklas till en bättre människa i nuet med mer öppet, fridfullt sinne.
Kai betyder förening —   Zendokai.
3K inom Karate
I karate lägger vi stor vikt vid kroppskontroll och perfektion. De tekniker vi tränar är effektiva och kan orsaka stor skada om man träffar sin motståndare med full kraft. Därför tillåts endast väl kontrollerade slag och sparkar -“hudträff”, anpassat efter karateutövarens nivå och mot kroppsdelar som inte tar skada. Barn och nybörjare börjar med luftgap mellan sig och partnern. Efterhand som skickligheten ökar går vi närmare och träffar motståndaren ytligt, men med full kraft, utan att för den skull skada motståndaren. Att göra detta kräver koncentration, träning och en tillit till din partner som bygger på ömsesidig respekt.
Vi tränar karate genom tre principer: Kihon, Kata och Kumite.
Kihon
Grundträning. Här ingår blockeringar, slag, stötar, sparkar, svep, kast, hopp, förflyttningar och finter, utförda i kombinationer eller serier. Enkla kombinationer för nybörjaren och mer komplexa för den som tränat längre. Kihon ingår vid varje träningspass – i repetitionen sitter excellensen, även för den mest erfarna. Kihon är basen i all träning där vi formar våra rörelsemönster så att de sen kan utföras instinktivt, utan tanke.
Kata
Form (kata) är en viktig del av vår träning. Kata är en serie av förutbestämda Kihon moment som simulerar försvar mot attacker från en eller flera motståndare och normalt därefter en eller flera egna motattacker. I kata ingår karatens olika grundtekniker. Kata kombinerar offensiva och defensiva tekniker med kroppsförflyttning åt olika håll. Upprepning sker många gånger så att teknikerna utvecklas till reflexer utan eftertanke.

Inledningsvis valdes 15 st kata som Funakoshi grundade stilen shotokan med. De är Juugo-kata (15 st) vilka är de man förväntas kunna utföra med Dan-grad. De övriga kata under nedan lades sedermera till inom JKA. Inom andra grenar av Shotokan och andra karatestilar finns många fler kata.

Förteckning över JKA officiella kata

Taikyoku Shodan 20 (8, 16) Taiji -en “introduktionskata”
Taikyoku finns även i Nidan, Sandan, Yondan, Godan osv versioner med samma embusen men andra tekniker.

Juugo-kata
Heian Shodan
 21 (9, 17) Fridfull
Heian Nidan 26 (11, 26) Fridfull
Heian Sandan 20 (10, 20) Fridfull
Heian Yondan 27 (13, 25) Fridfull
Heian Godan 23 (12, 19) Fridfull
Tekki Shodan 29 (15, 29) Rida till häst
Tekki Nidan 24 (16, 24) Rida till häst
Tekki Sandan 36 (16, 36) Rida till häst
Bassai Dai 42 (19, 42) Storma en borg
Kanku Dai 65 (15, 65) Se mot himmlen
Jitte 24 (13, 24) Tio händer
Hangetsu 41 (11, 40) Halvmåne
Enpi 37 (15, 36) Svalans flykt
Gankaku 42 (28, 42) Tranan på klippan
Jion 47 (17, 47) Tempelklocka

Avancerade kata
Bassai Sho
 27 (17, 22) Lilla Bassai
Kanku Sho 48 (6, 48) Lilla Kanku
Gojushiho Dai 67 (59, 66) Femtiofyra steg, stor
Gojushiho Sho 65 (57, 64) Femtiofyra steg, liten
Chinte 32 (28, 32) Ovanlig hand
Sochin 41 (30, 41) Rotad
Nijushiho 34 (18, 33) Tjugofyra steg
Unsu 48 (36, 48) Molnhänder
Jiin 35 (11, 35) Tempelmark
Meikyo 33 (32) Blank spegel
Wankan 24 (24) Kungens krona

Här finns videoinstruktioner för våra sex mest grundläggande kata:

Taikyoku Shodan YouTube play
Heian Shodan YouTube play
Heian Sandan YouTube play
Heian Nidan YouTube play
Heian Yondan YouTube play
Heian Godan YouTube play
Kumite
Sparring. Kumite är det moment där du som karateutövare applicerar de tekniker som du lärt dig genom din Kihon- och Kataträning tillsammans med en partner. Kumite kan vara förutbestämd eller med olika grad av fri tillämpning. En viktig del i kumiteträningen är att träna reaktion, rörelse och koordination och att hitta rätt tillfälle -“timing” i relation till din partner. Att läsa sin partner och att styra denne till att attackera eller retirera så att du själva kan placera en verksam teknik är inspirerande övningar. Att förnimma och förekomma motståndarens attack redan innan den utförs är den högsta formen av mental träning.
Kontinuerlig träning
Som medlem har du möjlighet att träna både morgon- eller kvällspass alla veckans sju dagar. Som nybörjare tränar du normalt två pass i veckan och efterhand som du utvecklas kan du delta i fler av träningspassen och även träna självständigt. Alla våra instruktörer är väl utbildade och har lång och bred erfarenhet inom kampsport. Träningen bedrivs enligt Japan Karate Association (JKA) riktlinjer för att säkerställa att den håller en hög standard.
Läs mer: Gradering
Dräkt heter Gi på japanska.

Gi

Efter nybörjarintagningen tränar du i Gi (dräkt, kan även kallas Dogi) och barfota inomhus på trägolv eller tävlingsmattor.
För att undvika skador är smycken, ringar, klockor eller piercing inte tillåtet. Kan man inte ta av sig dessa måste de tejpas över.
När du provar på karate så går det bra att ha ett par träningsbyxor och tunn tröja på sig.

En nybörjardräkt kostar 350-600 kr medan en avancerad dräkt kostar 1200-2500 kr.

För att minimera skaderisk vid mer tillämpade parövningar efter nybörjarstadiet bär vi ofta handskydd, tandskydd samt suspensoar. Även ben- och bröstskydd finns för de som önskar.

Bälte heter Obi på japanska
För att visa vilken kunskapsnivå karatekan befinner sig på i karate används färgade bälten som får bäras efter gradering. De första tio graderna kallas kyu och från svart bälte benämns graderna dan.
Det skiljer i utseende på bältet mellan barngrader och vuxengrader. Som barn graderar du dig två gånger på varje grad då barn behöver lite längre tid för att utvecklas både fysiskt och psykiskt. Barnbälte graderas du till innan du fyllt 13 år. Våra bältesgrader följer JKA bestämmelser och kan skilja sig från andra organisationer. Det innebär att den som kommer till Zendokai från en annan organisation kan få justera bältesfärg efter bedömning av vår chefsinstruktör. Lägsta ålder för svart bälte är 16 år fyllda.
Tävla
Du kan tävla i disciplinerna kata och kumite. Tävlingar sker i olika klasser så att du kan börja tävla redan som nybörjare efter din första gradering.
Zendokai tävlar både nationellt och internationellt och vi tar mycket medaljer. Vi tävlar både i vårt eget förbund och i öppna tävlingar.
Det är inte alla som tävlar, det väljer du själva om du vill. Flera av Zendokai medlemmar tävlar regelbundet. vilket även bidrar till gemenskap och möten med andra utövare.
Läs mer: Tävling