Nytt för i år är att tävlingsgruppen kommer att delas upp i två grupper där den ena gruppen består av vuxna med minst blått bälte och uppåt, den andra gruppen består av barn alla grader samt vuxna upp till och med grönt bälte.
Dessa grupper kommer att alternera det vill säga grupperna kör varanan vecka med start för grupp vuxna med minst blått bälte och uppåt den 15 augusti. Halva tiden av passet kommer att vara kumite andra halvan kata.