Språkkafé under ledning av Akiko Watanabe skjuts på framtiden tills vi vet hur det blir med virusutbrottet.

Vi fikar och pratar japanska efter förmåga. Du behöver inte ha varit med på tidigare språkkafé.

Välkomna!