Skapa ett bättre Zendokai.
På årsmötet den 16 Februari har ni chans att påverka Zendokai. Har ni förslag på förbättring lämna in en motion till dojo@zendokai.se så tas det upp på årsmötet.
Senast två veckor innan mötet skall motionerna vara inlämnade.

Mötet är den 16 Februari kl 12:00 i Dojon. Dagordningen för årsmötet går att ladda ned här.

Läs mer:

Zendokai stadgar

Kommentera