Igår (171122) uppmärksammades vår Sensei Sixten Lindqvist för sin lyckade 6:e Dan gradering men också
för sin outtröttliga vilja att ständigt utveckla sig själv och Zendokai karate.