Till alla som ska tävla i RM på lördag:
Vi samlas i dojon för gemensam avresa kl 7:30 till Baltiska hallen i Malmö. Kom ihåg dräkt och bälte, skydd till kumite (handskar röda/vita, benskydd, tandskydd, susp el bröstskydd). Om ni inte hunnit få de nya röda handskarna säljer SBI Sport dessa på plats. För 16 år och uppåt är det tillåtet att använda vita handskar vid RM. Kom också ihåg att ta med lunch, det blir en lång dag. Och det viktigaste: gott humör och fighting spirit!

// Tävlingsansvarig