Då vi gått över till ett nytt digitalt medlemsregister behöver vi få in alla nya som gamla medlemmars uppgifter. Då vi får in medlemmars uppgifter i det nya medlemsregistret medför detta bland annat att det blir lättare att administrera medlemmar vid tex gradering samt hanteringen för bidragen till verksamheten blir enklare.

Ni som inte har anmält er till medlemsregistret kan göra detta här.