Under senhösten genomfördes Zendokai ungdomsdag. Dagen genomfördes med stöd av det stipendium på 30000 kr Zendokai fick från 3030 fonden under sommaren.

Lördag den 26 oktober åkte drygt 40 ungdomar i åldern 10-17 år buss och hade en heldag ute i det fria där temat var att “bygga relationer” och styrka gemenskapen bland klubbens ungdomar. Färden gick till Isaberg och dagen var ett sätt att möta varandra mellan grupperna, åldrar och kön.

Syftet med dagen var att öka respekten och förståelsen för varandras styrkor och svagheter och öka kamratskapet bland ungdomarna, genom att hjälpa varandra och stötta varandra vid dagens många utmanande aktiviteter som hinderbana och höghöjdsbana mellan trädtopparna. Ingen fick fara vidare till nästa uppgift innan alla hade klarat alla hinder på vägen!

Dagen blev en bra teambuilding och vi avslutade dagen med att grilla hamburgare innan bussen tog oss hem igen – trötta men glada och positiva

Stort tack till 3030 fonden som gjorde denna dagen möjlig för Zendokai karate´s ungdomar!
Marianne Blicher, ordförande Zendokai


Zendokai får pris ur 30/30 fonden!