Så är Zendokai engagerade i integrationsarbete under ledning av Halmstads kommun och tillsammans med Halmstad Gymnastikförening, Halmstad Skateboardklubb och Halmia/SISU.

Totalt kommer ca 80 barn att prova på olika idrotter och umgås under dagen.

Mellan 1000-1530 kommer träning att ske tillsammans med dessa ungdomar i vår dojo.