Ett karateår går fort!

Då är det dags att betala in avgifterna för våren 2017.
Dels årsavgiften om 250 kr samt terminsavgiften om 500 kr per barn och 1000 kr per vuxen. Senast 28 Februari skall avgifterna vara inbetalda.

 

De ungdomar som sparar stämplar i närvarokorten bör betala snarast då närvarokorten delas ut efter erlagd betalning. Dock registreras all närvaro i sportadmin också så att vi vet vem som tränat och hur mycket.

Betalning
Betalning av avgifter gör du till BG 566-2655 eller swish 123-483 8512. Skriv vem du är och vad du betalar för.
Familjer betalar helst allt tillsammans då vi betalar avgift till Swish för varje transaktion, bara du är noga med att ange vad, varför och vem betalningen avser.

läs mer:

Avgifter

/Peter, på uppdrag av kassören