Martin Palm och Johanna Lind graderade idag till Sandan (3:e dan) för Chefsinstruktör Sensei Ted Hedlund.
Grattis till nya grader önskar vi i Zendokai!