Under JKA sommarläger i Malmö graderade sig Marianne Blicher till nidan (andra svarta svarta bältet) och Peter Sehlin till Shodan (första svarta bältet).

Grattis!