Under lägret i Tokyo graderade Daniel san till Yondan (4 Dan).

Under samma läger examinerades Sixten sensei till A-instructor och B-examinator internationellt.

Ett stort Osu!