För att göra karaten mer tillgänglig, kommer Zendokai att starta upp en ny grupp som är specialanpassad för människor med cp skador och andra fysiska funktionshinder. Denna specialanpassade träning ligger på lördagar klockan 13.00 med början den 31 augusti. Passet är en timme per tillfälle.

Vid frågor kontakta Victor Aderklou 0703 380 368

Uppdatering Viktigt!

Starten på på passet är flyttad från den 31 augusti till den 7 september.