Vi har tagit beslut om att förlänga anmälnings och betalningstiden till den 30 Augusti för vårt läger i September. Den 30 Augusti stänger anmälan permanent eller då lägret blir fullt.

Vi bedömer att vi tillgodoser era behov av att hinna träffas i början på terminen och att betala i samband med övriga räkningar i månadslutet.

Priset är oförändrat 950 för JKA, 1200 för övriga. Zendokai medlemmar erhåller reducerat pris om 550 SEK. Förköp av t-skirt är nu stängd och beställningen skickad.