I kalendern finns nu vårens svart- och brunbältes-träningar inlagda.
Även datum för gradering finns med så att du planera in din formtopp.

/Peter