Nationaldagen är en helgdag därför är det endast ”helgträning”.
10:00-11:15 alla grader barn och vuxna.
All annan träning är inställd denna dag.

/Infoansvarig