Bra jobbat alla!


Graderade till mon-grader

Graderade till kyu-grader

Och sen kommer lite stilstudier från graderingen:
Gradering 2012-06-09 2 Kyu kumite
2 Kyu ju-ippon kumite
Gradering 2012-06-09 5a kyu kihon
5a kyu kihon kritiskt granskat av Sensei


9c kyu Kihon (del av barnaskaran)


8 kyu kumite


8a kihon (del av barnen)


8 kyu kata


6a/5a kyu kumite


5 kyu kumite


5 kyu kata

2 kyu kata

Foto: Peter Sehlin & Sigrid Sehlin Zendokai karate

Kommentera