Vid årsmötet i går den 23 Januari avtackades Lennart Samuelsson som ordförande i Zendokai. Lennart har varit ordförande och vice ordförande i föreningen under mycket lång tid och verkligen varit Zendokai stadga. Lennart är klubbens äldsta aktiva medlem med imponerande 77 år fyllda, så det är inte mer än rätt att Lennart får gå i pension som styrelsemedlem. Som karateutövare fortsätter han naturligtvis att träna minst tre pass i veckan.
Även Leif Mårtensson och Per Thelin valde att lämna styrelsen. Leif och Per har även de gjort stora insatser för Zendokai och kommer även framgent att användas som rådgivare för styrelsen.

Styrelsens sammansättning är:
Rick Grundevik ordförande
Marianne Blicher vice ordförande och sekreterare
Tea Jönsson kassör
Sixten Lindquist chefsinstruktör
Peter Sehlin information och teknik
Ashif Chowdary materialförvaltare
Martin Palm tävlingsansvarig

På årsmötet passade ordföranden Rick även på att informera om hur styrelsen ser på framtiden. Nya grepp för 2016 är bl.a. att Zendokai avser att arrangera ett träningsläger i September. Andra saker som vi skall fortsätta med är att satsa på våra ungdomar med tävlingar, läger och aktiviteter. Mer info kommer efterhand som styrelsen har konstituerat sig.
Undertecknad förevisade förslag på logoutveckling som alla medlemmar uppmanas att tycka till om, det finns anslagit på anslagstavlan. Tanken är att vi skall ensa vår logotyp och grafiska profil så att vi tydligare kan visa upp vår klubb på tävlingar och läger. Lite snyggare, lite stoltare -Zendokai Halmstad.
logoC

/Peter