Ordinarie Årsmöte 2017
Lördag den 14 Januari kl 12:00 i Dojon, Österängsgatan 50

Sedvanlig årmötesagenda.
Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast den 4 Januari.
Motioner skickas med e-post till styrelse@zendokai.se

Mvh.
// Styrelsen