Den 23 januari 2016 kl 1200 håller Zendokai årsmöte i Dojon. Alla röstberättigade medlemmar kallas. Årsavgift för 2016 skall vara erlagd för att vara röstberättigad.

Motioner till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet. Sedvanlig årsmötesdagordning.

/Peter, för styrelsen