Instruktörer!

Instruktörsmötet är senarelagt en vecka för att medge ett bredare deltagande. Instruktörsmöte hålls den 25 Augusti kl 12-13 i Dojon.