Zendokai karate årsmöte genomförs lördag den 26 januari 2019 kl 12:00 i Dojon.

Medlemmar som fyller 15 år under året och betalat medlemsavgift 2019 har rösträtt på årsmötet.

Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast den 7 januari 2019 på epost styrelse@zendokai.se

Välkomna!

/Styrelsen