I kalendern finns nu både ändringar och uppdateringar. Bland ändringarna återfinns:

  • Ingen brunbältesträning i Januari (JKA SWEDEN hemsida)
  • Nytt datum för Påskläger Hässelholm.(JKA SWEDEN hemsida)

samt en stilistisk förändring för att försöka tydliggöra vad som är Zendokai verksamhet.

/Peter S

Kommentera