Prova-på dag för att nå längre med ny målgrupp den 18 november 2017

I Halmstads kommun så ser deltagandet hos våra barn och unga i föreningsliv olika ut beroende på vart i Halmstad man bor. För att hjälpa Halmstads kommun att nå målen med att få fler barn och unga att delta i Halmstads rika föreningsliv så har vi tillsammans med Halmstad Gymnastikförening, Halmstad Skateboardklubb, Halmia, SISU och Halmstads kommun, arbetat fram ett koncept för en prova-på-dag för att locka barn i utsatta områden till våra föreningar.

Vi och de andra tre föreningarna tar med oss 10 barn och unga mellan åldrarna 10-18 år som blandas med barn från Andersbergs/Östergårdsområdet och Arena Hotel. Gruppindelning görs åldersmässigt och med lika delar föreningsaktiva barn och ”prova-på-barn”, enligt schemat nedan.

Barnen delas in i fyra grupper om 20 personer och samtliga kommer under dagen att pröva på våra fyra aktiviteter – gymnastik, fotboll, karate och skateboard. Varje aktivitet leds av två föreningsledare och varje grupp har en ledare som följer gruppen under hela dagen till de olika aktiviteterna.

Agenda 18 november 2017
09.45 Ankomst och välkommen på Halmstad Arena
10.00 Aktivitet 1
11.15 Aktivitet 2
12.30 Lunch
13.15 Aktivitet 3
14.30 Aktivitet 4
15.45 Avslut
16.00 Hemfärd

Vi tycker att det är viktigt att ge de människor som kommit till Sverige från andra länder en inblick i det svenska föreningslivet och att vi bjuder in till våra kontaktnät och hoppas att detta kommer en bli rolig och givande dag både för oss och de barn som för första gången får prova på dessa aktiviteter.

Vi hoppas att du vill vara med oss i detta och ber dig kontakta oss om du har några frågor.

Många vänliga hälsningar,
Magnus och Ashif
För deltagande kontakta Ashif på
076 106 26 16 eller
materielforvaltare@zendokai.se