På lördag den 11 Januari hålls instruktörsmöte i Dojon kl 1200-1300.
Instruktörer kallas till mötet inför ny termin, och även hjälpinstruktörer ombeds delta.
Mötet genomförs i Gi då även praktik av karate kommer att avhandlas.

Peter/ på uppdrag av Sensei Sigge